Viola Kuniej (+48)602 894 496
 

Tworzę sesje portretowe (portret klasyczny, kreatywny, formalny, lifestyle, konceptualny czy surrealistyczny)
reportaż (np. z ważnego wydarzenia, urodzin, zabawy ze swym dzieckiem czy psem itp.)
sesje okolicznościowe (sesje rodzinne, dziecięce, pary…)
sesje domowe (w Twoim domu)
sesje plenerowe (las, pole, konie czy malownicze stawy znajdują się tuż obok mojego studia)
akty (bez wulgaryzmu, raczej zabawa formą)
fotomontaż (ogranicza nas tylko wyobraźnia!)
oraz wszystko, co zaproponujesz, a ja poczuję, że mogę to zrobić z Tobą i dla Ciebie
(zerknij do zakładki Portfolio).

Studio jest totalnie mobilne, mogę pojechać z Tobą z aparatem gdziekolwiek zechcesz. Studio Koincydencje to nie budynek przy ul. Tarnopolskiej 35 w Mikulczycach, to moja marka osobista. To ja – Viola Kuniej.

Jeśli podobają Ci się moje fotografie i chcesz, aby któraś z nich pojawiła się u Ciebie w domu
, to jest to możliwe, ponieważ większość z nich przeznaczona jest do sprzedaży. Zadzwoń i porozmawiajmy o warunkach zakupu, cenie oraz najlepszej metodzie prezentacji wybranej pracy – współpracuję z najlepszym laboratorium w Polsce, zajmującym się wydrukiem oraz profesjonalną oprawą fotografii Lablab, a moją markę w świecie biznesu i sztuki promuje Karolina Harazim z taknieniewiem.

A może poszukujesz ciekawej fotografii do swego lokalu, hotelu, restauracji, placówki kulturalnej czy siedziby firmy? Jestem otwarta również na taką formę współpracy – skontaktuj się ze mną i ustalmy warunki.
moje zdjęcie w Hotelu Crowne Plaza Warsaw z cyklu Czysta forma

Szukasz niebanalnej fotografii na okładkę płyty, książki, do czasopisma lub na stronę internetową, które tworzysz? Możliwa jest i taka współpraca – możesz wybrać fotografię, która Ci się spodobała, mogę też stworzyć coś zupełnie nowego, pasującego do Twej wizji.
moje zdjęcie książki Dory Rosłońskiej, pt. „Przebudzenie Lisicy”

Sesja fotograficzna podarowana na prezent? Świetny pomysł!
Ustal ze mną datę, zakres i środki, które chcesz przeznaczyć na prezent dla Kogoś Ważnego. Ja zajmę się resztą.
zaproszenie na sesję

Zapraszam do kontaktu,
tel. (+48) 602 894 496

(English below)

I do portrait sessions (ordinary, creative, formal, lifestyle, conceptual, surreal)
reportage (e.g. from an event, birthday party, playing with your child or dog, etc.)
special occasion photo shoots (family, children, couples)
home sessions (at your home)
outdoor sessions (forest, fields, horses and pictoresque ponds are right next to my studio)
acts (nothing vulgar, only playing with form)
photomontage (my imagination is my only limitation)
and abything else you propose and I feel I can do it with you and for you.
(take a look at the Portfolio section above)

My studio is completely mobile, I can go with you with the camera wherever you want. Studio Koincydencje is not a building at Tarnopolska 35 in Mikulczyce – is my personal brand. It’s me – Viola Kuniej.

If you like my photographs and would like to have one of them in your home, it is very much possible as most of them are for sale. Call me and let’s talk about the terms of the purchase, price and the best method of presentation of the selected pictures – I work with the best laboratory in Poland, dealing with printing and professional photography Lablab, and my personal art brand is promoted in the world of business and art by Karolina Harazim from taknieniewiem.

Perhaps you are looking for an interesting photography for your home, hotel, restaurant, cultural institution or company office? I am also open to this form of cooperation – contact me and we will agree on the terms.
my photo in Crowne Plaza Warsaw from Pure form cycle

Are you looking for original photography for the album cover, books, for the magazine or the website you created? Such cooperation is also possible – you can choose a photo that you like from my Portfolio, or I can create something completely new that suits your vision.
my photo of the book The vixen awakening by Dora Rosłońska

Photo session as a gift? Great idea!
You set the style, the date, the scope and the amount you want to spend as a gift for Someone Special. I will take care of all the rest.

invitation to the session

Contact me, please
tel. (+48) 602 894 496